Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Giải thích hình Lectio divina

 

1. Giải thích hình Lectio divina

Sáu tấm hình trên một trang diễn tả qui trình thực hành hoặc nói cách khác qui trình sống Lectio divina.

Cả 6 tấm hình đều có Chúa Giê-su và người cầu nguyện.

Tấm hình 1:

Diễn tả tâm hồn quyết định dành giờ gặp gỡ Chúa Giê-su. Chính Người đưa ta vào cầu nguyện (Chúa đặt tay trên vai đẩy ta tới). Chúa cầm cuộn Sách Thánh, và bên cạnh có một chiếc thang. Qua những nấc của chiếc thang[1] này, tác giả hình vẽ cho thấy thứ tự những giai đoạn phải thực hành.

Tấm hình 2: ĐỌC  (LECTIO).

Ngồi ở nấc thang thứ nhất, người cầu nguyện gặp Chúa Giê-su trong việc tiếp nhận cuộn Sách Thánh, và chăm chú đọc chính Lời của Người. Đọc ở đây là lắng nghe Lời Chúa. Lời được viết ra để nghe chứ không phải để đọc. Mở đọc sách Kinh Thánh, người cầu nguyện đối diện với chính Chúa Giê-su chứ không phải với một cuốn sách. Thái độ cần thiết của người cầu nguyện với Kinh Thánh là thái độ lắng nghe Chúa nói với lòng mình.

Tấm hình 3: SUY (MEDITATIO).

Meditatio là suy niệm. Ngồi ờ nấc thang thứ hai, người cầu nguyện sau khi đã chăm chú đọc, suy nghĩ để tìm hiểu:

- Nội dung khách quan bản văn muốn nói gì.

- Qua bản văn này Chúa muốn nói gì với mình?  (Thực tại hóa hay sở hữu hóa Lời Chúa).

Tấm hình 4: CẦU (ORATIO).

Oratio là cầu nguyện. Tiến lên nấc thang thứ ba, người cầu nguyện thực hiện vai trò của người đối thoại, đàm đạo với Chúa. Chúa đã nói, và tôi đã nghe. Bây giờ tôi nói, Chúa nghe. Tôi ở trong tư thái của người cầu nguyện, đàm đạo, đối thoại với Chúa, dĩ nhiên là theo nội dung Chúa nói với tôi. Cầu nguyện, theo thánh Têrêsa Mẹ, là “cuộc trao đổi nghĩa thiết thân tình, trao đổi thường xuyên, một mình với Đấng mà ta biết Đấng đó yêu thương ta”.

Tấm hình 5:

KẾT HIỆP (CONTEMPLATIO).

Contemplatio là chiêm ngắm, chiêm ngưỡng hay kêt hiệp. Chiêm ngắm ở đây không phải là quì hay ngồi đó ngắm nhìn Chúa, nhưng là đi vào kết hiệp mật thiết với Chúa. Cuộc trao đổi nghĩa thiết này đưa tôi vào kết hiệp. Chúa không còn nói, tôi cũng chẳng phải nói gì nữa. Chúa ôm chầm lấy tôi và tôi gắn kết với Chúa. Sự kết hiệp này không hệ tại ở việc tôi có cảm nhận được hay không, nhưng hệ tại ở việc tôi buông mình tiếp nhận Chúa, tiếp nhận Lời của Người và yêu mến thuộc trọn về Người. Ở nấc thang thứ bốn, người cẩu nguyện đã được Chúa nâng nhắc lên, không còn phải “dính” vào nấc thang.

Tấm hình 6:

HÀNH ĐỘNG (ACTIO hay MISSIO).

Actio là hành động, Missio là sứ vụ. Lectio divina (Đọc Kinh Thánh trong tâm tình cầu nguyện) hướng dẫn người cầu nguyện đi vào cuộc sống đời thường. Người cầu nguyện không ở lỳ trên chiếc thang, mà phải đi xuống để rồi đi vào cuộc sống với tư cách là người được sai đi. Ra đi để thực hiện điều Chúa muốn tôi thực hiện hôm nay, bắt đầu bằng một biến cải cụ thể con người cũ của tôi rồi trở thành tông đồ của Chúa trong môi trường sống của tôi. Luôn luôn dưới ánh mắt theo dõi và sự nâng niu che chở của Chúa.

Nói tóm lại: Việc thực hành Lectio divina là lắng nghe Chúa nói qua việc đọc Lời Chúa trong tâm tình cầu nguyện để nhận biết thánh ý Chúa và đem ra thực hành.

Để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chúng ta cần thực hiện lời tháng Phaolô khuyên nhủ: “Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 5, 23-24). Lectio divina có thể giúp người cầu nguyện thực hiện được lý tưởng này miễn là kiên trì và quyết tâm thực hiện thánh ý Chúa mà mình đã đón nhận trong khi đọc và suy niệm Lời Chúa.

 

Theo tập sách Lectio divina của Fr. Bảo Tịnh O.Cist


[1] Theo Guigues II Le Chartreux (1150): “Thang đan sĩ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BACK TO TOP