Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

LECTIO DIVINA THEO NHÓM

Nhiều người cùng đọc một bản văn Kinh Thánh thường đem lại một chiều kích khác cho Lectio divina. Nhưng thực hành thế nào? Đây là một đề nghị trong nhiều cách thế. Thực hành cho một nhóm khoảng từ 5 đến 10 người (đừng quá đông). Bản văn được chọn trong phụng vụ thánh lễ.
Cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng vài phút cầu nguyện ngắn gọn. Rồi đến những giai đoạn quan sát, suy niệm và cầu nguyện.

1. Cầu nguyện hoặc hát
            để chuẩn bị Lectio divina
Nhớ lại lời Chúa Giêsu: “Khi hai hoặc ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Tiếp đến có thể dâng một lời khẩn nguyện, như: “Lạy Chúa, xin hãy phán, tôi tớ Chúa xin lắng nghe” (1 S 3,10) hoặc: “Lạy Chúa, chỉ mình Chúa có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Cũng có thể khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Một bài hát tất cả nhóm đều thuộc sẽ giúp cho việc tụ họp và tạo bầu khí cầu nguyện thích hợp.
2. Đọc 1: Lắng nghe nội dung bài đọc[1]
- Một người đọc chậm và lớn tiếng bản văn đã chọn trước. Tất cả chú ý lắng nghe nội dung của bản văn, chưa nên suy nghĩ gì ngoài việc lắng nghe.
Đọc 2: Thời gian quan sát[2]
Sau một phút thinh lặng, người đọc 1 chậm rãi đọc lại bản văn.
Mỗi người quan sát những yếu tố làm nên bản văn (ví dụ: những từ, những nhân vật, những cử động, nơi chốn, những danh xưng người ta nói về Chúa Giêsu v.v...).
- Chia sẻ 1
Sau 5 phút thinh lặng tuyệt đối để quan sát, lần lượt mỗi người trình bày cho nhóm, qua chỉ một hai câu ngắn gọn, điều mình quan sát xét thấy là quan trọng nhất.
Thời gian quan sát này cần tất cả mọi người trong nhóm cùng có một bản dịch Kinh Thánh như nhau.
3. Thời gian suy niệm
Đọc 3: Người thứ hai đọc lại lớn tiếng, rõ ràng bản văn.
- Trong 5 phút thinh lặng, dùng lại bản văn để cố gắng nhận ra đức tin được diễn đạt trong đó. Nội dung của bản văn (khách quan).
Đọc 4: Người thứ ba[3] đọc lại lớn tiếng, rõ ràng bản văn.
- Trong 5 phút thinh lặng mỗi người xét xem điều đó có vang vọng đối với đức tin của chính mình hay không. Để cho Lời chất vấn cuộc sống của mình và lắng nghe Chúa nói với mình điều gì qua Lời hôm nay. Ghi nhận một quyết tâm.
- Chia sẻ 2
Mỗi người, qua một hai câu ngắn gọn, tóm tắt điều đối với mình là một huấn dụ về đức tin trong bản văn và có ảnh hưởng gì đối với đức tin của riêng cá nhân mình.
Để cho cuộc chia sẻ trao đổi này hoàn toàn mang tính cách cá nhân, mỗi người cố gắng diễn tả bằng ngôi thứ nhất số ít (“tôi”, “em”, “đối với tôi”, “tôi nhận thấy trong bản văn...”, và tránh những kiểu nói chung chung (như “chúng ta”, hoặc “bản văn muốn nói”...). Ở đây cốt yếu là đơn thuần chuyển trao ý của mình cho người khác. Tránh không đi vào tranh luận. Mỗi người đơn sơ lắng nghe điều người khác nói ra...
3. Thời gian chiêm ngắm hay cầu nguyện
Đọc 5: Người thứ bốn đọc lại bản văn lớn tiếng, rõ ràng.
- Trong 5 phút thinh lặng, mỗi người cầu nguyện tùy theo quan sát và suy niệm khởi động cho cá nhân mình, và cũng từ những gì nghe được do những người trong nhóm nói ra. Trong lời cầu nguyện cố gắng đừng quên dùng chính những từ những câu của bản văn. Mỗi người chọn hình thức của lời cầu tùy theo nội dung của bản văn: tin tưởng, ngợi khen, xin ơn, chuyển cầu v.v...
(Kinh Magnificat là Lời Kinh Mẹ Maria đã dùng chính Lời Chúa tạo nên lời kinh của Mẹ).
- Chia sẻ cuối cùng
Mỗi người tham dự ngắn gọn nói lên trước nhóm một câu, một lời nguyện.
Mỗi người giữ lại cho mình một lời trong trao đổi để đưa vào trong kinh nguyện riêng tư của mình trong ngày hoặc trong tuần.
4. Kết thúc
Kết thúc buổi gặp mặt bằng một lời kinh của Hội Thánh mà tất cả đều thuộc (Kinh Lạy Cha, Magnificat, Kinh Tin Kính....)
Mỗi người đón nhận những gì người khác nói trong giờ Lectio divina không phán đoán, nhận định, phê bình hay góp ý. Mục đích của buổi họp mặt không phải là để học hỏi về bản văn, cũng không phải để trao đổi tranh luận về bản văn, nhưng đơn thuần là để chia sẻ niềm tin của cá nhân mình trong khi đọc bản văn đó. Thế thôi.
Và dĩ nhiên không quên những ghi nhớ Lời Chúa và quyết tâm đáp lời để đi vào hành động như khi thực hành riêng.

----- 000 -----


[1] Khi có người đọc, tất cả chú ý lắng nghe, không dõi mắt trên Sách của mình. Có thể nên nhắm mắt.
[2] Khi quan sát hay suy niệm và cầu nguyện, nếu cần, nên nhìn vào bản văn có trên tay.
[3] Cũng có thể chì cần 2 người luân phiên đọc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BACK TO TOP