Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

NHẬT KÝ LECTIO DIVINA

NHẬT KÝ
LECTIO DIVINA[1]
Lưu ý:
Nhật ký Lectio divina không là mục tiêu chính. Lectio divina mới là điều bạn cần thực hiện.
Bạn chỉ viết  nhật ký sau khi đã  thực hành Lectio divina đủ giờ.


1. Chuẩn bị, cầu nguyện
2. Chọn Bài Tin Mừng của ngày
3. Thực hành Lectio divina qua 5 giai đoạn như hướng dẫn trên đây.
4. Tạ ơn
5. Viết Lời đánh động mình nhất vào nhật ký.
6. Ghi nhớ và học thuộc lòng để trong ngày sống nhắc lại Lời này càng nhiều lần càng tốt: Dùng Lời này để liên tục sống kết hiệp với Chúa (Chúa nói với ta từng phút giây qua Lời này và ta lắng nghe Chúa trải dài suốt ngày sống). Dùng Lời này để sống kết hiệp với Chúa liên tục.
7. Chọn một quyết định cụ thể như là đáp lời Chúa bằng chính cuộc sống của mình với quyết tâm để Lời Chúa hoán cải đời mình. Viết quyết tâm này vào nhật ký.
8. Mỗi cuối tuần, dịp tĩnh tâm tháng hoặc tĩnh tâm năm nên dành giờ đọc lại nhật ký Lectio divina. Kiểm thảo cuộc sống của mình dựa trên những quyết định đã ghi.

NHẬT KÝ LECTIO DIVINA
                            Ngày        tháng         năm    
từ                 giờ  đến              giờ

1. Lời Chúa: (Ghi nhận một Lời đánh động mình hôm nay)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2. Chọn một quyết tâm cho ngày sống đáp lại Lời Chúa:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………[1] Chúng tôi có thực hiện Sổ Nhật Ký Lectio divina 412 trang cho 2 năm, bìa cứng chữ mạ, đẹp, mỗi ngày theo mẫu tr. 100 … Hỏi nhà khách đan viện Mỹ Ca.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BACK TO TOP