Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

PHONG TRÀO LECTIO DIVINA 7x7CỔ ĐỘNG THỰC HÀNH LECTIO DIVINA
TRONG CÁC GIÁO XỨ

- Chủ đích là để khuyến khích nâng đỡ nhau trung thành kiên trì thực hành Lectio divina. Không mang tính cách nhóm học hỏi và chia sẻ Lời Chúa. Lectio divina là thời gian tâm hồn gặp gỡ riêng tư với Chúa qua việc tiếp cận và tiếp nhận Lời Chúa. Tuy rất riêng tư, nhưng khi một nhóm cùng thực hành Lectio divina, yếu tố Giáo Hội sẽ nổi bật và tình thân của những người con Chúa sẽ khắng khít…
- Tổ chức trong giáo xứ, giáo họ khởi đầu 1 tổ Lectio divina gồm 7 người nòng cốt cho tương lai. Sau 7 tháng, mỗi tổ viên tìm thêm 6 thành viên để chia ra lập tổ 7 người - đặc biệt khuyến khích các bạn trẻ. Nếu có các tu sĩ thì xin các anh chị em tu sĩ mỗi người trách nhiệm một tổ. Cứ vậy, sau mỗi 7 tháng, mỗi tổ viên tìm thêm 6 người để lập tổ mới...
- Khi không còn tìm ra người, có thể trao đổi các tổ viên của các nhóm và luôn giữ con số 7 làm chuẩn.
- Thực hành theo cách thế đơn giản nhất:
* Lời kinh chuẩn bị (xin ơn Chúa Thánh Thần)
* Đọc (tối thiểu 2 lần)
* Suy (tìm hiểu bản văn nói gì, tiếp đến lắng nghe qua bản văn này Chúa muốn nói gì với tôi hôm nay)
* Cầu (đi vào kết hiệp với Chúa qua những lời cầu đáp lại Lời Chúa vừa nói với mình qua bản văn)
* Tạ ơn và chọn một quyết tâm đón nhận từ Lời.
- Thời gian từ 15 đến 20 phút. Đừng ham kéo dài, trừ những dịp đặc biệt.
- Mỗi tổ viên phải có Kinh Thánh toàn bộ[1], dù thường chỉ thực hành theo Tân Ước. Lý do: gây ý thức có trên tay chính Đức Kitô toàn thể để tôn kính, yêu mến...
- Thời gian đầu nên theo bài Tin Mừng của thánh lễ trong ngày, nếu mỗi tuần một lần thì dùng bài Tin Mừng của Chúa Nhật sau.
- Mỗi lần gặp, tùy nơi thuận tiện, có thể luân phiên tại mỗi gia đình, và đừng bao giờ kéo dài cuộc gặp quá 30 phút - trong đó có tối đa 20 phút cho Lectio divina. Không ăn uống gì, ngoài nước uống nếu cần...
- Một vài lần trong năm tổ chức họp mặt toàn thể các tổ viên tại nhà thờ giáo xứ để thực hành Lectio divina (vẫn thực hành riêng). Nên kéo dài khoảng 45 phút. Thêm bài hát hay một hai kinh để khởi sự và kết thúc.

----- 000 -----[1] Chúng tôi đề nghị nên có Sách Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước “LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI” bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Phụng Vụ Các Giờ Kinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BACK TO TOP