Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

THỰC HÀNH LECTIO DIVINA QUA NĂM GIAI ĐOẠNLectio divina là một phương thế Đọc Lời Chúa trong tâm tình cầu nguyện. Tiến trình truyền thống của Lectio divina gồm năm giai đoạn, sau khi đã chuẩn bị.
CHUẨN BỊ:
"Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi" (Mt 12,50). Nếu muốn đời sống thiêng liêng phát triển, mỗi ngày ta phải ưu tiên dành cho Lectio divina tối thiểu 30 phút để tiếp cận Lời Chúa, nhận ra thánh ý Chúa để thực hành.
   - Tôi mở sách Kinh Thánh tìm bài Tin Mừng
   của lễ trong ngày.
   - Tôi đặt mình hiện diện với Chúa Ba Ngôi:
      . Chúa Giê-su là Đấng nói với tôi qua Lời 
       Kinh Thánh
      . Chúa Thánh Thần là Đấng dạy bảo tôi
      . Chúa Cha là Đấng yêu thương nhìn tôi.
- Tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
Xin Đức Mẹ đồng hành.
1. ĐỌC – LẮNG NGHE:
(Khi ở riêng, không làm phiền ai, tôi đọc hơi lớn tiếng)  -   (Tôi xin ơn Chúa Thánh Thần)
- Đọc lần 1: - Tôi chú tâm chậm rãi đọc lần thứ nhất để biết nội dung bài đọc. Không suy nghĩ gì, tôi chỉ tiếp nhận nội dung.
- Đọc lần 2:  Sau một phút thinh lặng, tôi đọc lần 2. Tôi chú tâm đến những từ, những động từ, câu văn, những hình ảnh nổi bật trong bài đọc. Đọc tức là lắng nghe, nên cần chú tâm.
2. SUY NIỆM: (Tôi xin ơn Chúa Thánh Thần)
- Đọc lần 3: Tôi chú tâm đến sứ điệp đức tin của bản văn vừa đọc.
* Suy niệm 1: Tôi tìm hiểu sứ điệp nói chung của Lời Chúa trong bản văn. Nội dung bản văn muốn nói gì?
* Suy niệm 2: Tôi chú ý đến những câu nào đánh động tôi nhất.
   Nếu cần, tôi có thể lướt mắt nhìn bản văn, đặc biệt những câu gây chú ý. Tôi nhận ra sứ điệp Lời Chúa hôm nay, nhưng qua những Lời cụ thể này, tôi tìm hiểu hôm nay Chúa muốn nói gì với riêng tôi.
- Để nhận ra ý Chúa, tôi phải đối chiếu Lời Chúa với cuộc sống cụ thể của tôi trong giai đoạn này.
- Tôi ghi nhớ một câu đánh động mình nhất, diễn tả ý Chúa muốn tôi thực hiện hôm nay. Tôi đọc đi đọc lại câu này nhiều lần cho thuộc lòng hoặc nếu cần tôi ghi trên mảnh giấy nhỏ để giữ trong túi, khi cần có thể lấy ra đọc.
3. CẦU NGUYỆN: (Tôi xin ơn Chúa Thánh Thần)
- Cầu nguyện là đáp lại lời Chúa. Tôi đối thoại với Chúa về nội dung bài Kinh Thánh này.
- Tôi có thể lướt mắt nhìn bản văn, đọc lại những từ, những câu gây cho tôi chú ý nhất, dùng chính những từ những câu đó tạo nên lời cầu của tôi. Tôi quên ưu tư riêng mà chỉ chú ý lắng nghe và đáp lời Chúa.
- Khi cầu nguyện, tôi không quên nói với Chúa điều tôi quyết tâm đem ra thực hành mà Chúa Thánh Thần vừa giúp tôi nhận ra khi tôi suy niệm.

4. CHIÊM NGƯỠNG (KẾT HIỆP):
                
(Tôi xin ơn Chúa Thánh Thần)
- Tôi cứ tiếp tục tâm tình với Chúa, qua việc lắng nghe Chúa, tâm sự với Chúa bằng những lời đơn sơ của tôi. Chúa đã nói, tôi đã nghe. Bây giờ tôi nói, Chúa nghe.
- Thinh lặng là giây phút tôi sống kết hiệp thân thương với Chúa. Tôi ở đó bên lòng Chúa. LỜI bao trùm lấy tôi. Tôi như bị cuốn hút, như bị biến mất trong LỜI. Không còn lời mà chỉ có LỜI.
- Tôi không tìm “cảm giác” sốt sắng. Quan trọng là tôi hiện diện với LỜI và ở lại trong LỜI. Đến một lúc tôi như hoàn toàn thụ động. Điều tích cực tôi cần làm là đón nhận chính Chúa, an bình tựa bên lòng Chúa.
5. HÀNH ĐỘNG (Tôi xin ơn Chúa Thánh Thần)
- Tôi dâng lời tạ ơn Chúa qua một lời kinh tự phát hoặc Kinh Lạy Cha, bài “Magnificat” hoặc một câu hát tạ ơn v.v…
- Tôi đặc biệt tạ ơn Chúa Thánh Thần và tôi xin Người soi sáng, ban sức giúp tôi thực hành điều đã quyết định.
Thực hành Lectio divina là lắng nghe Chúa nói qua việc đọc Lời Chúa trong tâm tình cầu nguyện để nhận biết thánh ý Chúa và đem ra thực hành. Cũng nên nhớ rằng Lectio divina không kết thúc trong năng động của nó bao lâu nó chưa mở ra với hành động (actio), thúc đẩy người tín hữu dâng hiến đời mình cho người khác trong tình bác ái” (Tông huấn Verbum Domini 87).
Tôi ghi nhớ:   
- Câu Lời Chúa đã đánh động tôi và tôi đã thuộc lòng.
- Quyết tâm đáp lại lời Chúa mời gọi để đem ra thực hành đặc biệt trong ngày hôm nay.
- Tôi đọc nhiều lần trong ngày câu Lời Chúa đánh động tôi nhất. Đọc theo nguyên tắc: hôm nay đọc nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Như thế càng ngày tôi càng tưởng nhớ đến Chúa và kết hiệp với Chúa hơn nữa nhờ được chính Lời của Chúa tác động mỗi ngày.
N.B:
Tôi ý thức rằng Lectio divina không phải chỉ là chuyện của thời gian ngồi trong nhà nguyện hay nơi nào đó khoảng 30 phút hay hơn kém một giờ, mà phải trải dài trong suốt ngày sống. Câu “Lời Chúa” ngắn gọn thuộc lòng, tôi sẽ nhẩm đi nhắc lại trong suốt ngày, nhiều lần nhất có thể, qua đó tôi tiếp tục lắng nghe Chúa nói với tôi, tôi kết hiệp với Chúa và Lời này sẽ có tác động giúp tôi ý thức thực hành điều đã quyết định.
Vì khó nhớ câu Lời Chúa, tôi ghi câu này vào một mảnh giấy nhỏ, giữ trong túi áo. Thỉnh thoảng tôi lấy ra đọc. Tuy nhiên tôi cố gắng học thuộc lòng để làm giàu tâm trí tôi bằng Lời Chúa.


 “Thư Do Thái”: Theo các bản dịch tiếng Việt trước đây, chỉ có bản dịch của cha Thuấn DCCT dịch đúng là: “Thư Híp-ri”. Không ngôn ngữ nào tại Âu Mỹ dịch là Thư Do Thái (mà là thư Hébreux, Hebrew, Tin Lành: Hy-bá-lai…).
Từ năm 2008, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã sửa lại là “Thư Híp-ri” – Hebraious  (ký hiệu viết tắt: Hr).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BACK TO TOP